Top 10 trường Đại học hàng đầu tại Việt Nam | ToplistVietnam

10 trường đại học hàng đầu Việt Nam | ToplistViệt Nam.
10 trường đại học hàng đầu Việt Nam | ToplistViệt Nam.
10 trường đại học hàng đầu Việt Nam | ToplistViệt Nam.
10 trường đại học hàng đầu Việt Nam | ToplistViệt Nam.
10 trường đại học hàng đầu Việt Nam | ToplistViệt Nam.
10 trường đại học hàng đầu Việt Nam | ToplistViệt Nam.
10 trường đại học hàng đầu Việt Nam | ToplistViệt Nam.
10 trường đại học hàng đầu Việt Nam | ToplistViệt Nam.
10 trường đại học hàng đầu Việt Nam | ToplistViệt Nam.
10 trường đại học hàng đầu Việt Nam | ToplistViệt Nam.

Một số tiêu chí tuyển sinh đại học hiện nay đang được nhiều người quan tâm như chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ hay thành tích của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Dưới đây là top 10 trường đại học uy tín và được đánh giá cao nhất của Việt Nam.

1. Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội (Vietnam National University, Hanoi) là một trường đại học lớn của Việt Nam được thành lập vào năm 1956. Trường có hơn 100.000 sinh viên theo học các ngành khoa học xã hội, khoa học và công nghệ. Khoa học tự nhiên, công nghệ, ngoại ngữ, nghệ thuật và nhân văn đều là những ví dụ về các ngành học.

Đại học Quốc gia Hà Nội có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và hợp tác với các trường đại học và tập đoàn lớn trên thế giới. Trường đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục, được Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng ngành hành chính quốc gia xếp hạng là trường đại học hàng đầu Việt Nam.

2. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Đại học Quốc gia TP. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam National University, Ho Chi Minh City) is a big university in Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Trường được thành lập năm 1995, hiện có hơn 60.000 sinh viên theo học các ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, công nghệ, ngoại ngữ, nghệ thuật và nhân văn.

Trường có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và hợp tác với các trường đại học, tập đoàn lớn trên thế giới. Đại học Quốc gia TP. Theo Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng quốc gia về quản trị, Đại học Thành phố Hồ Chí Minh là tốt nhất ở Việt Nam.

3. Đại học Khoa học Tự nhiên

Đại học Khoa học Tự nhiên Việt Nam là một trường đại học khoa học tự nhiên tập trung ở Hà Nội, Việt Nam. Trường được thành lập năm 1956, hiện có hơn 20.000 sinh viên theo học các ngành khoa học vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ thông tin và khoa học máy tính.

Trường có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và hợp tác với các trường đại học, tập đoàn lớn trên thế giới. Theo Hiệp hội Quản trị các trường đại học và cao đẳng quốc gia, Đại học Khoa học Tự nhiên là trường đại học tốt nhất ở Việt Nam.

4. Đại học Ngoại ngữ

Đại học Ngoại ngữ và Tin học Quốc gia Việt Nam (VNUFLIT) là một trường đại học ở Hà Nội, Việt Nam chuyên về ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Trường được thành lập năm 1956, hiện có hơn 20.000 sinh viên đang theo học các ngành tiếng Anh, Nhật, Trung, Pháp, Đức và công nghệ thông tin.

Trường có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và hợp tác với các trường đại học, tập đoàn lớn trên thế giới. Theo Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng ngành quản trị quốc gia, ULIS là trường đại học tốt nhất ở Việt Nam.

5. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia Việt Nam là một trường đại học khoa học xã hội và nhân văn ở Hà Nội, Việt Nam. Trường được thành lập vào năm 1956 và hiện có hơn 20.000 sinh viên theo học các ngành luật, kinh tế, quản trị, xã hội học, ngôn ngữ học, văn học và nghệ thuật.

Trường có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và hợp tác với các trường đại học, tập đoàn lớn trên thế giới. Theo Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng ngành quản trị quốc gia, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là trường đại học tốt nhất ở Việt Nam.

6. Đại học Khoa học Tài nguyên và Môi trường

Đại học Tài nguyên và Môi trường là trường đại học khoa học tài nguyên và môi trường tại Hà Nội, Việt Nam. Trường được thành lập năm 1994, hiện có trên 10.000 sinh viên đang theo học các ngành khoa học tài nguyên và môi trường, khoa học tài nguyên nước, khoa học địa chất tài nguyên, khoa học xây dựng.

7. Đại học Thủy lợi

Đại học Thủy lợi Quốc gia Việt Nam là một trường đại học khoa học thủy lợi tại Hà Nội, Việt Nam. Trường được thành lập năm 1956, hiện có trên 10.000 sinh viên theo học các ngành khoa học thủy lợi, khoa học tài nguyên nước, khoa học xây dựng, khoa học kỹ thuật.

Trường có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và hợp tác với các trường đại học, tập đoàn lớn trên thế giới. Theo Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng quốc gia về quản trị, Đại học Thủy lợi là trường đại học tốt nhất ở Việt Nam.

8. Đại học Công nghệ

Đại học Công nghệ Quốc gia Việt Nam là một trường đại học tập trung vào công nghệ tại Hà Nội, Việt Nam. Trường được thành lập năm 1956, hiện có trên 10.000 sinh viên đang theo học các ngành công nghệ kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ cơ khí, công nghệ điện tử, công nghệ xây dựng.

Trường có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và hợp tác với các trường đại học, tập đoàn lớn trên thế giới. Theo Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng quản trị quốc gia, Đại học Công nghệ là trường đại học tốt nhất ở Việt Nam.

9. Đại học Bách khoa

Đại học Khoa học Tự nhiên Quốc gia Việt Nam là một trường đại học tập trung vào khoa học và công nghệ tại Hà Nội, Việt Nam. Trường được thành lập năm 1956, hiện có hơn 10.000 sinh viên đang theo học tại các khoa khoa học vật lý, khoa học hóa học, khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và khoa học kỹ thuật.

Trường có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và hợp tác với các trường đại học, tập đoàn lớn trên thế giới. Theo Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng quốc gia về quản trị, Đại học Bách khoa là trường đại học tốt nhất ở Việt Nam.

10. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội là một trường đại học Việt Nam chuyên đào tạo về kỹ thuật và công nghệ. Trường được thành lập năm 1956, hiện có trên 10.000 sinh viên đang theo học các ngành sư phạm kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ cơ khí, công nghệ điện tử, công nghệ xây dựng, công nghệ xây dựng. Trường có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và hợp tác với các trường đại học, tập đoàn lớn trên thế giới.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *