Top 5 công nghệ trợ lý ảo thông minh hiện nay | ToplistVietnam

Top 5 công nghệ trợ lý ảo thông minh nhất hiện nay | Toplist Việt Nam.

1. Siri – Trợ lý ảo của Apple

1. Trợ lý ảo của Apple có tên là Siri.

“Hey Siri” là một tính năng trợ lý ảo của Apple. Khi bật tính năng này, người dùng có thể gọi trợ lý ảo “Siri” bất cứ lúc nào và yêu cầu nó thực hiện các tác vụ như tìm kiếm thông tin, đặt lịch và điều khiển các thiết bị khác nhau. Trợ lý ảo cũng có thể học hỏi từ người dùng của họ và tự động hóa nhiều tác vụ khác nhau. Các thiết bị của Apple như iPhone, iPad và Mac hỗ trợ tính năng “Hey Siri”.

2. Google Assistant – Trợ lý ảo Google

2. Google Assistant là Trợ lý ảo của Google.

Google Assistant là một trợ lý ảo được phát triển bởi Google. Khi kích hoạt tính năng này, bất cứ lúc nào người dùng cũng có thể gọi tên “Google Assistant” và yêu cầu trợ lý ảo thực hiện các tác vụ như tra cứu thông tin, điều khiển thiết bị. Trợ lý ảo cũng có thể học hỏi từ người dùng của họ và tự động hóa nhiều tác vụ khác nhau. Trợ lý Google khả dụng trên các thiết bị của Google như điện thoại và máy tính bảng Android, cũng như một số loa di động.

3. Amazon Alexa

3. Trợ lý Google.

Amazon Alexa là một trợ lý ảo của Amazon. Khi bật tính năng này, người dùng có thể gọi trợ lý ảo “Alexa” bất cứ lúc nào và yêu cầu nó thực hiện các tác vụ như tìm kiếm thông tin và điều khiển các thiết bị khác nhau. Trợ lý ảo cũng có thể học hỏi từ người dùng của họ và tự động hóa nhiều tác vụ khác nhau. Amazon Alexa là một tính năng khả dụng trên các thiết bị của Amazon như Echo, Echo Dot và Echo Show.

4. Trợ lý Cortana trên Window

4. Trợ lý Cortana của Windows.

Cortana là trợ lý ảo của hệ điều hành Windows. Khi bật tính năng này, người dùng có thể gọi cho trợ lý ảo “Cortana” bất cứ lúc nào và yêu cầu nó thực hiện các tác vụ như tìm kiếm thông tin, đặt lịch và điều khiển các thiết bị khác nhau. Trợ lý ảo cũng có thể học hỏi từ người dùng của họ và tự động hóa nhiều tác vụ khác nhau. Cortana có sẵn trên hệ điều hành Windows cũng như các thiết bị di động chạy Windows Mobile.

5. Trợ lý ảo Bixby – Samsung

5. Trợ lý cá nhân ảo Bixby của Samsung.

Trợ lý Bixby là trợ lý ảo của Samsung cho phép người dùng giao tiếp và điều khiển thiết bị của họ thông qua khẩu lệnh. Khi bật tính năng này, người dùng có thể gọi trợ lý ảo “Bixby” bất cứ lúc nào và yêu cầu nó thực hiện các tác vụ như tìm kiếm thông tin, đặt lịch và điều khiển các thiết bị khác nhau. Người quản lý ảo cũng có thể học hỏi từ người dùng của họ và tự động hóa nhiều tác vụ khác nhau. Bixby khả dụng trên các thiết bị Samsung như điện thoại thông minh và TV.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *